Tieto webov茅 str谩nky pou啪铆vaj煤 s煤bory cookie pre slu啪bu Google Advertising a Google Analytics.

Vzh木adom na eur贸psky z谩kon o GDPR nem么啪ete t煤to webov煤 str谩nku pou啪铆va钮 bez akceptovania pou啪铆vania t媒chto s煤borov cookie.

Zobrazi钮 pravidl谩 ochrany osobn媒ch 煤dajov

Akceptujem s煤hlas so sledovac铆mi s煤bormi Google Analytics a Reklama. Tento s煤hlas m么啪ete zru拧i钮 odstr谩nen铆m s煤borov cookie vo svojom prehliada膷i.

Countries

Loading countries...

e路broh BRAVO GLE 2021

e鈥roh BRAVO GLE 2021 electric moped 5,000 watt
e鈥roh BRAVO GLE 2021 electric moped 5,000 watt 85
e鈥roh BRAVO GLE 2021 electric moped 5,000 watt 85
e鈥roh BRAVO GLE 2021 electric moped 5,000 watt 85
e鈥roh BRAVO GLE 2021 electric moped 5,000 watt 85
e鈥roh BRAVO GLE 2021 electric moped 5,000 watt 85
e鈥roh BRAVO GLE 2021 electric moped 5,000 watt 85
e鈥roh BRAVO GLE 2021 electric moped 5,000 watt 85
e鈥roh BRAVO GLE 2021 electric moped 5,000 watt 85
bat茅rie18650 l铆tium
rozsah100 km
膶as nab铆jania5 hod铆n
Moc5 kW (6,7 hp)
cena€5.420
made in Spain  

technick茅 煤daje

Zna膷kae鈥roh
ModelBRAVO GLE 2021
R媒chlos钮motocykel
Moc5 kW (6,7 hp)
z谩va啪ia151 kg
bat茅rie18650 l铆tium
沤ivotnos钮 bat茅rie3 000 cyklov
rozsah100 km
膶as nab铆jania5 hod铆n
 

BRAVO GLE 2021 je elektrick媒 moped vyroben媒 elektrick媒m sk煤trom zna膷ky ebroh zo 拧panielskej Zaragozy. Spolo膷nos钮 bola zalo啪en谩 v roku 2016 ako od膷lenenie spolo膷nosti Zeppelin , ve木kej zna膷ky v oblasti po木nohospod谩rskych a lesn媒ch strojov. Kolobe啪ky s煤 kvalitn茅, spo木ahliv茅 a cenovo dostupn茅.

e 鈥 broh BRAVO GLE 200 BRAVO GLE 2021 m谩 v媒konn媒 5 000 wattov媒 elektromotor pre maxim谩lnu r媒chlos钮 115 km / h.

Moped m谩 vysoko kvalitn煤 l铆tiov煤 bat茅riu 100 Ah, ktor谩 poskytuje efekt铆vny dojazd 100 km.

Moped m谩 predn茅 a zadn茅 kot煤膷ov茅 brzdy s CBS.

Moped poskytuje USB nab铆jacie porty pre mobiln媒 telef贸n.

Moped je k dispoz铆cii v mnoh媒ch farb谩ch.

Moped je mo啪n茅 objedna钮 online a dod谩va sa do cel茅ho sveta.

 

2023 e鈥roh modely

Strada 20th-10Ke鈥roh Strada 20th-10K electric scooter 10,000 watt 100
€5.990
18650 l铆tium
150 km
BRAVO GLE 2021e鈥roh BRAVO GLE 2021 electric moped 5,000 watt 100
€5.420
18650 l铆tium
100 km
BRAVO CRe鈥roh BRAVO CR electric moped 5,000 watt 100
€5.420
18650 l铆tium
100 km
BRAVO GLSe鈥roh BRAVO GLS electric moped 5,000 watt 100
€5.420
18650 l铆tium
100 km
Strada 20th-10K Removable Batterye鈥roh Strada 20th-10K electric scooter 10,000 watt 100
€4.725
18650 l铆tium
120 km
Spuma Li Cargoe鈥roh Spuma Li Cargo electric scooter 4,700 watt 100
€3.890
18650 l铆tium
80 km
Veracruz 5Ke鈥roh Veracruz 5K electric scooter 4,700 watt 100
€3.890
18650 l铆tium
80 km
Spuma Li 5Ke鈥roh Spuma Li electric scooter 3,000 watt 100
€3.790
18650 l铆tium
80 km
Spuma Lie鈥roh Spuma Li electric scooter 3,000 watt 100
€2.390
18650 l铆tium
60 km
Spuma Li Bosche鈥roh Spuma Li electric scooter 3,000 watt 100
€2.390
18650 l铆tium
60 km
Strada Lie鈥roh Strada Li electric scooter 3,000 watt 100
€2.390
18650 l铆tium
65 km
 

Obchodn茅 oddelenie

ebroh electric bike and scooter company
c/ Trapani 19
Plataforma Log铆stica Zaragoza PLAZA
50197 Zaragoza
Spain

Phone: +34 876 269 494 / +34 976 933 003
Email: info@ebroh.es
Facebook Messenger: m.me/ebrohbikes

Importujte toto vozidlo

Chcete importova钮 toto vozidlo do Slovakia? Vypl艌te nasleduj煤ci formul谩r a t铆m sk.e-scooter.co sa pok煤si n谩js钮 pre v谩s 拧pecialistu na import, ktor媒 by sa postaral o import, registr谩ciu a doru膷enie k va拧im dver谩m.

Maxim谩lna doba dodania:

Ke膹 n谩jdeme dovozcu, dostanete cenov煤 ponuku a kontaktn茅 煤daje.

T谩to str谩nka je na predaj T媒啪denne nav拧tevovan茅 kupuj煤cimi zo 174 kraj铆n! [ 膷铆taj viac ]

 

plant
Kritick茅 vy拧etrenie Eugenika o pr铆rode (GMO alebo syntetick谩 biol贸gia) [GMODebate.org] Preto啪e zvierat谩 a rastliny nem么啪u hovori钮 samy za seba!

GMO free Europe