Tieto webov茅 str谩nky pou啪铆vaj煤 s煤bory cookie pre slu啪bu Google Advertising a Google Analytics.

Vzh木adom na eur贸psky z谩kon o GDPR nem么啪ete t煤to webov煤 str谩nku pou啪铆va钮 bez akceptovania pou啪铆vania t媒chto s煤borov cookie.

Zobrazi钮 pravidl谩 ochrany osobn媒ch 煤dajov

Akceptujem s煤hlas so sledovac铆mi s煤bormi Google Analytics a Reklama. Tento s煤hlas m么啪ete zru拧i钮 odstr谩nen铆m s煤borov cookie vo svojom prehliada膷i.

Countries

Loading countries...

e路broh Strada Li

e鈥roh Strada Li electric scooter 3,000 watt
e鈥roh Strada Li electric scooter 3,000 watt 85
e鈥roh Strada Li electric scooter 3,000 watt 85
e鈥roh Strada Li electric scooter 3,000 watt 85
e鈥roh Strada Li electric scooter 3,000 watt 85
bat茅rie18650 l铆tium
rozsah65 km
膶as nab铆jania4-6 hod铆n
Moc3 kW (4 hp)
cena€2.390
Vymenite木n谩 bat茅ria
made in Spain  

technick茅 煤daje

Zna膷kae鈥roh
ModelStrada Li
R媒chlos钮25 a 45 km / h
Moc3 kW (4 hp)
z谩va啪ia80 kg
bat茅rie18650 l铆tium
沤ivotnos钮 bat茅rie3 000 cyklov
rozsah65 km
膶as nab铆jania4-6 hod铆n
 

Strada Li je elektrick媒 sk煤ter vyroben媒 elektrick媒m sk煤trom zna膷ky ebroh zo 拧panielskej Zaragozy. Spolo膷nos钮 bola zalo啪en谩 v roku 2016 ako od膷lenenie spolo膷nosti Zeppelin , ve木kej zna膷ky v oblasti po木nohospod谩rskych a lesn媒ch strojov. Kolobe啪ky s煤 kvalitn茅, spo木ahliv茅 a cenovo dostupn茅.

Strada Li m谩 v媒konn媒 elektromotor s v媒konom 3 000 W pre maxim谩lnu r媒chlos钮 45 km / h.

Kolobe啪ka m谩 vysoko kvalitn煤 odn铆mate木n煤 l铆tiov煤 bat茅riu 28 Ah vyroben煤 spolo膷nos钮ou LG. Bat茅ria poskytuje efekt铆vny dojazd 65 km.

Kolobe啪ka m谩 predn茅 a zadn茅 kot煤膷ov茅 brzdy a 12 鈥 zliatinov茅 disky.

Kolobe啪ka poskytuje USB nab铆jacie porty pre mobiln媒 telef贸n.

Kolobe啪ka je k dispoz铆cii v mnoh媒ch farb谩ch.

Kolobe啪ku je mo啪n茅 objedna钮 online a dod谩va sa do cel茅ho sveta.

 

2023 e鈥roh modely

Strada 20th-10Ke鈥roh Strada 20th-10K electric scooter 10,000 watt 100
€5.990
18650 l铆tium
150 km
BRAVO GLE 2021e鈥roh BRAVO GLE 2021 electric moped 5,000 watt 100
€5.420
18650 l铆tium
100 km
BRAVO CRe鈥roh BRAVO CR electric moped 5,000 watt 100
€5.420
18650 l铆tium
100 km
BRAVO GLSe鈥roh BRAVO GLS electric moped 5,000 watt 100
€5.420
18650 l铆tium
100 km
Strada 20th-10K Removable Batterye鈥roh Strada 20th-10K electric scooter 10,000 watt 100
€4.725
18650 l铆tium
120 km
Spuma Li Cargoe鈥roh Spuma Li Cargo electric scooter 4,700 watt 100
€3.890
18650 l铆tium
80 km
Veracruz 5Ke鈥roh Veracruz 5K electric scooter 4,700 watt 100
€3.890
18650 l铆tium
80 km
Spuma Li 5Ke鈥roh Spuma Li electric scooter 3,000 watt 100
€3.790
18650 l铆tium
80 km
Spuma Lie鈥roh Spuma Li electric scooter 3,000 watt 100
€2.390
18650 l铆tium
60 km
Spuma Li Bosche鈥roh Spuma Li electric scooter 3,000 watt 100
€2.390
18650 l铆tium
60 km
Strada Lie鈥roh Strada Li electric scooter 3,000 watt 100
€2.390
18650 l铆tium
65 km
 

Obchodn茅 oddelenie

ebroh electric bike and scooter company
c/ Trapani 19
Plataforma Log铆stica Zaragoza PLAZA
50197 Zaragoza
Spain

Phone: +34 876 269 494 / +34 976 933 003
Email: info@ebroh.es
Facebook Messenger: m.me/ebrohbikes

Importujte toto vozidlo

Chcete importova钮 toto vozidlo do Slovakia? Vypl艌te nasleduj煤ci formul谩r a t铆m sk.e-scooter.co sa pok煤si n谩js钮 pre v谩s 拧pecialistu na import, ktor媒 by sa postaral o import, registr谩ciu a doru膷enie k va拧im dver谩m.

Maxim谩lna doba dodania:

Ke膹 n谩jdeme dovozcu, dostanete cenov煤 ponuku a kontaktn茅 煤daje.

T谩to str谩nka je na predaj T媒啪denne nav拧tevovan茅 kupuj煤cimi zo 174 kraj铆n! [ 膷铆taj viac ]

 

plant
Kritick茅 vy拧etrenie Eugenika o pr铆rode (GMO alebo syntetick谩 biol贸gia) [GMODebate.org] Preto啪e zvierat谩 a rastliny nem么啪u hovori钮 samy za seba!

GMO free Europe