Tieto webov茅 str谩nky pou啪铆vaj煤 s煤bory cookie pre slu啪bu Google Advertising a Google Analytics.

Vzh木adom na eur贸psky z谩kon o GDPR nem么啪ete t煤to webov煤 str谩nku pou啪铆va钮 bez akceptovania pou啪铆vania t媒chto s煤borov cookie.

Zobrazi钮 pravidl谩 ochrany osobn媒ch 煤dajov

Akceptujem s煤hlas so sledovac铆mi s煤bormi Google Analytics a Reklama. Tento s煤hlas m么啪ete zru拧i钮 odstr谩nen铆m s煤borov cookie vo svojom prehliada膷i.

Countries

Loading countries...

e路broh Spuma Li Cargo

e鈥roh Spuma Li Cargo electric scooter 4,700 watt
e鈥roh Spuma Li Cargo electric scooter 4,700 watt 85
e鈥roh Spuma Li Cargo electric scooter 4,700 watt 85
e鈥roh Spuma Li Cargo electric scooter 4,700 watt 85
e鈥roh Spuma Li Cargo electric scooter 4,700 watt 85
bat茅rie18650 l铆tium
rozsah80 km
膶as nab铆jania4-6 hod铆n
Moc4,7 kW (6,3 hp)
cena€3.890
Vymenite木n谩 bat茅ria
made in Spain  

technick茅 煤daje

Zna膷kae鈥roh
ModelSpuma Li Cargo
R媒chlos钮25 a 45 km / h
Moc4,7 kW (6,3 hp)
z谩va啪ia100 kg
bat茅rie18650 l铆tium
沤ivotnos钮 bat茅rie3 000 cyklov
rozsah80 km
膶as nab铆jania4-6 hod铆n
 

Spuma Li Cargo je elektrick媒 sk煤ter na prepravu n谩kladov a dod谩vok vyroben媒 spolo膷nos钮ou 鈥 elektrick媒 sk煤ter ebroh zo 拧panielskej Zaragozy. Spolo膷nos钮 bola zalo啪en谩 v roku 2016 ako od膷lenenie spolo膷nosti Zeppelin , ve木kej zna膷ky v oblasti po木nohospod谩rskych a lesn媒ch strojov. Kolobe啪ky s煤 kvalitn茅, spo木ahliv茅 a cenovo dostupn茅.

Spuma Li Cargo m谩 v媒konn媒 4 700 wattov媒 elektromotor pre maxim谩lnu r媒chlos钮 80 km / h.

Kolobe啪ka m谩 dve vysoko kvalitn茅 odn铆mate木n茅 l铆tiov茅 bat茅rie 20 Ah vyroben茅 spolo膷nos钮ou LG. Bat茅rie poskytuj煤 efekt铆vny dojazd 80 km.

Kolobe啪ka poskytuje nosnos钮 n谩kladu 150 kg.

Kolobe啪ka m谩 spiato膷ku, ktor谩 u木ah膷uje jej odstavenie.

鈥濾intage鈥 dizajn kolobe啪ky vyr谩ba taliansky stylista. Dizajn茅r 拧tudoval polohu vodi膷a eur贸pskych vodi膷ov, aby zaru膷il spr谩vnu poz铆ciu vodi膷a, vzdialenos钮 od riadidiel a priestor pre nohy vodi膷a a spolujazdca. Okrem vybavenia rovnou podlahou bola venovan谩 osobitn谩 pozornos钮 pohodliu. Napr铆klad kolobe啪ka m谩 拧irok茅 sedadlo s elegantn媒m a m盲kk媒m 膷al煤nen铆m v 拧t媒le Alc谩ntara.

Kolobe啪ka m谩 predn茅 a zadn茅 kot煤膷ov茅 brzdy a 12 鈥 zliatinov茅 disky.

Kolobe啪ka poskytuje USB nab铆jacie porty pre mobiln媒 telef贸n.

Kolobe啪ka je k dispoz铆cii v akejko木vek farbe a so z谩kazn铆ckou potla膷ou.

Kolobe啪ku je mo啪n茅 objedna钮 online a dod谩va sa do cel茅ho sveta.

 

2023 e鈥roh modely

Strada 20th-10Ke鈥roh Strada 20th-10K electric scooter 10,000 watt 100
€5.990
18650 l铆tium
150 km
BRAVO GLE 2021e鈥roh BRAVO GLE 2021 electric moped 5,000 watt 100
€5.420
18650 l铆tium
100 km
BRAVO CRe鈥roh BRAVO CR electric moped 5,000 watt 100
€5.420
18650 l铆tium
100 km
BRAVO GLSe鈥roh BRAVO GLS electric moped 5,000 watt 100
€5.420
18650 l铆tium
100 km
Strada 20th-10K Removable Batterye鈥roh Strada 20th-10K electric scooter 10,000 watt 100
€4.725
18650 l铆tium
120 km
Spuma Li Cargoe鈥roh Spuma Li Cargo electric scooter 4,700 watt 100
€3.890
18650 l铆tium
80 km
Veracruz 5Ke鈥roh Veracruz 5K electric scooter 4,700 watt 100
€3.890
18650 l铆tium
80 km
Spuma Li 5Ke鈥roh Spuma Li electric scooter 3,000 watt 100
€3.790
18650 l铆tium
80 km
Spuma Lie鈥roh Spuma Li electric scooter 3,000 watt 100
€2.390
18650 l铆tium
60 km
Spuma Li Bosche鈥roh Spuma Li electric scooter 3,000 watt 100
€2.390
18650 l铆tium
60 km
Strada Lie鈥roh Strada Li electric scooter 3,000 watt 100
€2.390
18650 l铆tium
65 km
 

Obchodn茅 oddelenie

ebroh electric bike and scooter company
c/ Trapani 19
Plataforma Log铆stica Zaragoza PLAZA
50197 Zaragoza
Spain

Phone: +34 876 269 494 / +34 976 933 003
Email: info@ebroh.es
Facebook Messenger: m.me/ebrohbikes

Importujte toto vozidlo

Chcete importova钮 toto vozidlo do Slovakia? Vypl艌te nasleduj煤ci formul谩r a t铆m sk.e-scooter.co sa pok煤si n谩js钮 pre v谩s 拧pecialistu na import, ktor媒 by sa postaral o import, registr谩ciu a doru膷enie k va拧im dver谩m.

Maxim谩lna doba dodania:

Ke膹 n谩jdeme dovozcu, dostanete cenov煤 ponuku a kontaktn茅 煤daje.

T谩to str谩nka je na predaj T媒啪denne nav拧tevovan茅 kupuj煤cimi zo 174 kraj铆n! [ 膷铆taj viac ]

 

plant
Kritick茅 vy拧etrenie Eugenika o pr铆rode (GMO alebo syntetick谩 biol贸gia) [GMODebate.org] Preto啪e zvierat谩 a rastliny nem么啪u hovori钮 samy za seba!

GMO free Europe